Sliputrustning

Sliputrustning kan bokas av medlem i KVF. Observera att bokningen behöver ske i god tid (2-3 vardagar) innan planerad slipning så att nycklar och material hinner kvitteras ut från ansvarig funktionär.

Det finns två uppsättningar slipmaskin/dammsugare att låna; Sliputrustning 1 och Sliputrustning 2.
Se respektive kalender för lediga datum. För att byta månad, tryck på någon av månadsknapparna nedanför respektive kalender. 


För att boka en sliputrustning  :

Utrustningen kan bokas för 3 sammanhängande dagar. (I perioder då det är låg efterfrågan kan fler dagar bokas.) 


Under perioden 15 juni - 5 september gör slipgruppen uppehåll i verksamheten. 

Sliputrustning Tillgänglighet
Sliputrustning 2 Tillgänglighet