Varvsordning

VARVSORDNINGEN ligger som grund för medlem som tilldelas varvsplats och ska ses som ett avtal mellan KVF och medlem. Varvsordningen behöver därför läsas innan plats på varvet nyttjas och därefter efterföljas.

Utöver KVF Stadgar är Varvsordningen den dokumentation som reglerar förhållanden och rutiner för varvet och mellan KVF och platstilldelad medlem.

 I och med att platstilldelad medlem betalar aviserad faktura för vinterplats, anses medlem ha tagit del av och accepterat gällande Varvsordning samt ingått avtal med KVF att följa Varvsordningen.     

Klicka nedan för att öppna gällande varvsordning i ett eget fönster  

Varvsordning 2021