MILJÖ

Miljöplan

Miljöplanen med tillhörande rutiner och regler finns under Dokument & Länkar Länk

Länk till informationsbroschyr från Transportstyrelsen om hur du sanerar din båtbotten. "Giftfri båtbotten - så här gör du"

Visste du att

 • Påväxten av havstulpaner sker oftast i mitten/slutet av juli och i augusti/september på ostkusten.

 • Havstulpanerna dör efter cirka fyra dagar i luften.

 • De flesta alger som trivs på båtar behöver solljus. Därför växer de nära ytan, där du lätt kommer åt dem.

 • Ligger du i Mälaren har du inga problem med havstulpaner (gillar ej sötvatten) och du når lätt för att få bort eventuella alger eftersom de mest finns nära vattenlinjen.

Behovet av att bottenmåla är med andra ord obefintligt.

Kraven vad gäller miljö ökar mot KVF och vi måste därför anpassa oss mer och mer för att få ha kvar våra båtar på varvet.

Målsättningen är att alla båtar ska vara sanerade och biocidfria till sjösättning 2021, och om det förekommer båtar som inte är sanerade eller fortfarande är målade med biocidfärg till torrsättning 2021 så får dessa inte tvättas på varvsplan. Mälaren är som bekant en vattentäkt som vi lever av och det är helt naturligt att vi alla vill värna om miljön.

Därför finns det en kort samling förutsättningar som gäller på varvet vid hantering och borttagning av båtfärg.

Värt att veta : Du som har huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren behöver sannolikt inte bottenmåla alls.

Läs och sök mer information på Tillstånd och regler för båtklubbar inom Stockholms stad

Olika färger

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt på skrovet. Dessa kemikalier är i många fall giftiga för vattenlevande organismer och för människor.

De vanligaste bekämpningsmedlen i färg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet TriButylTenn (TBT). Mycket höga halter av metaller har uppmätts i sedimentet i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser runt om i landet.

Klicka här för att se en informationsfilm om bottenfärg (Youtube)


På KVF gäller följande då bottenfärg ska tvättas/avlägsnas/bearbetas/appliceras:

1)

 • Skydda marken. Inga färgrester eller slipdamm får komma ner i marken eller hamna på närliggande båtar eller utrustning.

 • En presenning eller likvärdigt läggs ut på marken under båten.

 • För att skapa utrymme som går att arbeta i kan tex trästöttor ställas mot båten. En presenning eller likvärdigt kan sedan fästas mot stöttorna.

 • Skydda gärna även dig själv vid arbete med färg/plast. Bär helst heltäckande klädsel och munskydd.

2)

 • Efter arbetet tar båtägaren med sig uppsamlat material i tättslutande förpackning till en återvinningscentral. Läs mer om hantering av ditt farliga avfall enligt definition i Transportstyrelsens broschyr Giftfri båtbotten - så här gör du

 • Inget material får lämnas kvar inom KVFs område. Detta är båtägarens ansvar att allt material omhändertas och hanteras korrekt!

Eftersom miljökraven utvecklas hela tiden så måste samtliga stämma av mot denna sida varje gång vi

funderar på att t.ex. tvätta skrovet, slipa skrovet, skrapa skrovet, måla skrovet, osv.

I samband med höstens torrsättningar kommer det att tvättas båtbottnar. Innan allt detta görs, ta en titt här för att se om det är något speciellt som gäller.

Hantering av olja, glykol mm :

Det bästa är att var och en tar sin olja, oljefilter, glykol, färgburkar, penslar mm till soptippen.

Om miljöstugan används, se till att bara slänga sådant som det finns uppmärkta och avsedda kärl för.

Ingen glykol eller olja mm får tömmas ut i sjön eller på marken!

Tänkvärt. Nedbrytningstider i naturen

Glas 1 milj år

Plastpåsar 200-800 år

Fiskelina 600 år

Engångsblöjor 550 år

PET-flaska 450 år

Aluminiumburk / grill 300 år

Plåtburk 50 år

Cigarett 1-5 år

Mjölkpaket 5 år

Pappkartong 6 mån

Rapportera gärna nedskräpning på land och i vatten - ladda enkelt ner appen Håll Sverige Rent 2.0 - ta bara ett kort med mobilen och skicka!

Vad händer med rapporterna?

Alla rapporter hamnar hos Håll Sverige Rent. På de ställen i landet där de har ett samarbete med kommunen eller annan markägare går rapporterna till dem för vidare hantering. De kan inte lova att skräpet försvinner där det inte finns något samarbete, men alla rapporter kommer att användas av dem i arbetet att stävja nedskräpningen!

Med appen kan du rapportera

 • Nedskräpning

 • Illegal tippning

 • Skrotbilar

 • Båtvrak

Ta en titt på dessa 2 dokument. Mycket av innehållet kommer sannolikt att bli obligatoriskt att följa!

BRANDSKYDD

BÅTLIVET & MILJÖN

Miljöinformation från Miljöförvaltningen tillsvidare :Denna broschyr vänder sig till båtägare generellt.

Ett hållbart båtliv för alla