MILJÖ

Miljöplan

Miljöplanen med tillhörande rutiner och regler finns under Dokument & Länkar Länk

Länk till informationsbroschyr från Transportstyrelsen om hur du sanerar din båtbotten. "Giftfri båtbotten - så här gör du"

Ytterligare en hemsida med mycket information om hur du på ett bra sätt hanterar miljön i och kring din båt. BÅTMILJÖ.SE

 Visste du att

Behovet av att bottenmåla är med andra ord obefintligt.                                                         

Kraven vad gäller miljö ökar mot KVF och vi måste därför anpassa oss mer och mer för att få ha kvar våra båtar på varvet.
Målsättningen är att alla båtar ska vara sanerade och biocidfria till sjösättning 2021, och om det förekommer båtar som inte är sanerade eller fortfarande är målade med biocidfärg till torrsättning 2021 så får dessa inte tvättas på varvsplan. Mälaren är som bekant en vattentäkt som vi lever av och det är helt naturligt att vi alla vill värna om miljön. 

Därför finns det en kort samling förutsättningar som gäller på varvet vid hantering och borttagning av båtfärg.

Värt att veta :  Du som har huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren behöver sannolikt inte bottenmåla alls.

Läs och sök mer information på Tillstånd och regler för båtklubbar inom Stockholms stad

Olika färger
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt på skrovet. Dessa kemikalier är i många fall giftiga för vattenlevande organismer och för människor.

De vanligaste bekämpningsmedlen i färg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet TriButylTenn (TBT). Mycket höga halter av metaller har uppmätts i sedimentet i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser runt om i landet. 

Klicka här för att se en informationsfilm om bottenfärg (Youtube)


På KVF gäller följande då bottenfärg ska tvättas/avlägsnas/bearbetas/appliceras:

1)

2) 

Eftersom miljökraven utvecklas hela tiden så måste samtliga stämma av mot denna sida varje gång vi funderar på att t.ex. tvätta skrovet, slipa skrovet, skrapa skrovet, måla skrovet, osv.
I samband med höstens torrsättningar kommer det att tvättas båtbottnar. Innan allt detta görs, ta en titt här för att se om det är något speciellt som gäller.

Hantering av olja, glykol mm :
Det bästa är att var och en tar sin olja, oljefilter, glykol, färgburkar, penslar mm till soptippen.

Om miljöstugan används, se till att bara slänga sådant som det finns uppmärkta och avsedda kärl för.

Ingen glykol eller olja mm får tömmas ut i sjön eller på marken!

Tänkvärt. Nedbrytningstider i naturen 

Glas 1 milj år
Plastpåsar 200-800 år
Fiskelina 600 år
Engångsblöjor 550 år
PET-flaska 450 år
Aluminiumburk / grill 300 år
Plåtburk 50 år
Cigarett 1-5 år
Mjölkpaket 5 år
Pappkartong 6 mån

 Ta en titt på dessa 2 dokument. Mycket av innehållet kommer sannolikt att bli obligatoriskt att följa!  

 BRANDSKYDD

 BÅTLIVET & MILJÖN   

 Miljöinformation från Miljöförvaltningen tillsvidare :Denna broschyr vänder sig till båtägare generellt.

 Ett hållbart båtliv för alla