OM KVF / KONTAKT

Om KVF

Den ideella och allmännyttiga varvsföreningen, Kyrkhamns Varvsförening (KVF) med tidigare namn Lövsta Varvsförening startades 1990 när ABKs uppläggningsplats i Alvik fick ge plats för byggnation av hyreshus.

Staden upplät och arrenderar fortfarande ut marken till KVF för att tillgodose behovet av plats för torrsättning av båtar på vintern och verkade för att båtägarna i respektive medlemsklubb har en fungerande verksamhet på varvet. 

KVF är en förening som tillhandahåller vinterplatser i första hand för de som har hamnplats i Lövsta Båtsällskap (LBS), Alvikens Båtklubb (ABK) eller Bällstavikens Segelsällskap (BSS). Platsen ligger väster om Stockholm och passar utmärkt för vinterförvaring för de båtägare som bor i Stockholms region och är strategiskt viktig för Stockholms båtliv. KVF är ett av de varv som Stockholm Stad vill expandera för att vi skall kunna ta emot flera vinterbesökare och klubbar.     

KVF var fram till 2014 en förening styrd av några båtklubbar. Föreningen ombildades dock och nya stadgar skrevs.

Sedan 2014 är KVF en medlemstyrd förening helt och hållet styrd av föreningens enskilda medlemmar.   

Kontakt

Vem Du kontaktar när du vill veta mer om något :
Ordförande : Organisation, kontaktperson, myndighetskontakt, massmedia
Vice ordf.      : Miljö samt som ovan
Sekreterare : Medlemskap, medlemsuppgifter, inloggningsuppgifter, Funktionärsgrupperna
Kassör           : Aviseringar, fakturor, avgifter mm
Varvschef     : Tilldelning varvsplats, Planering gemensamma lyft, Rondering, Arbetsdagar
Security        : Säkerhet & Passersystem = Taggar/Nycklar/Lås/Stängsel/Grindar

Klicka för att hitta till KVF på Karta på Google                       

                     Klicka på bilden för en principskiss över KVF