OM KVF / KONTAKT

Om KVF

Den ideella och tidigare allmännyttiga varvsföreningen, Kyrkhamns Varvsförening (KVF) med tidigare namn Lövsta Varvsförening startades 1990 när ABKs uppläggningsplats i Alvik fick ge plats för byggnation av hyreshus.

Staden upplät och arrenderar fortfarande ut marken till KVF för att tillgodose behovet av plats för torrsättning av båtar på vintern och verkade för att båtägarna i respektive medlemsklubb har en fungerande verksamhet på varvet. 

KVF är en förening som tillhandahåller vinterplatser i första hand för de som har hamnplats i Lövsta Båtsällskap (LBS), Alvikens Båtklubb (ABK) eller Bällstavikens Segelsällskap (BSS). Platsen ligger väster om Stockholm och passar utmärkt för vinterförvaring för de båtägare som bor i Stockholms region och är strategiskt viktig för Stockholms båtliv. KVF är ett av de varv som Stockholm Stad vill expandera för att vi skall kunna ta emot flera vinterbesökare och klubbar.     

KVF var fram till 2014 en förening styrd av några båtklubbar. Föreningen ombildades dock och nya stadgar skrevs.
Sedan 2014 är KVF en medlemstyrd förening helt och hållet styrd av föreningens enskilda medlemmar.   

Kontakt

Vem Du kontaktar när du vill veta mer om något :
Ordförande : Organisation, kontaktperson, myndighetskontakt, massmedia
Vice ordf.      : Miljö samt som ovan
Sekreterare : Medlemskap, medlemsuppgifter, inloggningsuppgifter, Funktionärsgrupperna
Kassör           : Aviseringar, fakturor, avgifter mm
Varvschef     : Tilldelning varvsplats, Planering gemensamma lyft, Rondering, Arbetsdagar
Security        : Säkerhet & Passersystem = Taggar/Nycklar/Lås/Stängsel/Grindar

FUNKTIONÄRER

För att allt ska fungera och för att varvet alltid ska vara redo för förvaring av våra båtar så finns det ett stort behov av att medlemmarna ställer upp med sin tid dels på arbetsdagarna och dels /eller som funktionärer.

Därför har varje medlem som tilldelas en plats på varvet arbetsplikt som utförs under arbetsdagarna. Förutom ”Teamleadern” för arbets-dagarna så sköter sig varje grupp mer eller mindre helt självständigt, och vi ser därför ingen anledning att funktionärerna även ska behöva vara med på arbetsdagarna. (såvida inte självaste arbetet ska utföras just då).

Men man får självklart vara med om man vill : ) 

De funktionärsgrupper som finns idag står att finna i tabellen nedan

Tack alla för att ni ställer upp!
//Styrelsen KVF                                                                                                                 

Namn med * = sammankallande 

Klicka för att hitta till KVF på Karta på Google

    Klicka på bilden för en principskiss över KVF

Postadress: Besöksadress:

KYRKHAMNS VARVSFÖRENING KYRKHAMNS VARVSFÖRENING                           Gå gärna med i facebookgruppen 

C/O Hans Granskog Kyrkhamnsvägen 5                           Kyrkhamns Varvsförening KVF

Sedumbacken 29 165 72 Hässelby

168 75 Bromma