OM KVF / KONTAKT

Om KVF

Den ideella och allmännyttiga varvsföreningen, Kyrkhamns Varvsförening (KVF) med tidigare namn Lövsta Varvsförening startades 1990 när ABKs uppläggningsplats i Alvik fick ge plats för byggnation av hyreshus.

Staden upplät och arrenderar fortfarande ut marken till KVF för att tillgodose behovet av plats för torrsättning av båtar på vintern och verkade för att båtägarna i respektive medlemsklubb har en fungerande verksamhet på varvet.

KVF är en förening som tillhandahåller vinterplatser i första hand för de som har hamnplats i Lövsta Båtsällskap (LBS), Alvikens Båtklubb (ABK) eller Bällstavikens Segelsällskap (BSS). Platsen ligger väster om Stockholm och passar utmärkt för vinterförvaring för de båtägare som bor i Stockholms region och är strategiskt viktig för Stockholms båtliv. KVF är ett av de varv som Stockholm Stad vill expandera för att vi skall kunna ta emot flera vinterbesökare och klubbar.

KVF var fram till 2014 en förening styrd av några båtklubbar. Föreningen ombildades dock och nya stadgar skrevs.

Sedan 2014 är KVF en medlemstyrd förening helt och hållet styrd av föreningens enskilda medlemmar.

Kontakt

Sekreterare : Medlemskap, medlemsuppgifter, inloggningsuppgifter mm.

Kassör : Aviseringar, fakturor, avgifter mm

Varvschef : Varvsplats, Gemensamma lyft, Arbetsdagar, Funktionärer mm

Security : Säkerhet & Passersystem = Taggar/Nycklar/Lås/Stängsel/Grindar

Klicka på bilden för att få en principskiss över KVF

Klicka för att hitta till KVF på Karta på Google