Medlemskap & Avgifter

Som medlem i KVF har Du möjlighet att ansöka om varvsplats på KVF's område (Lövsta) för båten över vintern.
Observera att ett antal kriterier behöver uppfyllas. Ta därför del av KVF Stadgar och KVF Varvsordning.

Proceduren för att bli medlem i KVF är enkel och består av de 3 stegen nedan.
1  Ta del av stadgarna Stadgar samt Varvsordningen.
2  Betala inträdesavgift 1500 kr till bankgiro 347-9615 märkt med Ditt för- och efternamn.
    Medlemsavgift (årlig) tillkommer med 350 kr och debiteras nya medlemmar separat vid ett senare tillfälle.
    Obs. För de som blir C-medlem (ej medlem i båtklubb som är ansluten till SBU) så tillkommer för närvarande ytterligare 150 kr årligen.
3  Klicka på Ansökan medlemskap KVF. Där väljer Du "Jag har inget konto och vill registrera ett nytt". Läs även informationen på höger del. 

Du får sedan besked på den email-adress som du har angett i din ansökan. Om medlemskap av någon anledning nekas så kommer återbetalning av inträdesavgiften att ske.

När medlemskapet är registrerat och du har sökt/tilldelats en plats för vinterförvaring samt tecknat ett datum för Rondering, har du möjlighet att kvittera ut en kodnyckel (tagg) till området. Skicka då ett mail till security under fliken Om KVF / Kontakt 

För uppsägning av ditt medlemskap, maila till Sekreteraren.

*         Ytberäknas enligt : (båtens bredd + 0,5m) x (båtens längd + 0,5m)  Inklusive ev. trailer

**     Varvet är avsett för vinterförvaring av båtar under tiden 15 sept-1 juni följande år.
            Sommarförvaring på land kan ändå ske för ex reparation el dyl. Dock endast efter godkänd ansökan för respektive sommar.
            Ansökan enligt formulär skall vara styrelsen till handa senast den 15 april. Sommarförvaring kan även innebära byte av plats. 

           Avgifter för Sommarplats Land
          - Sommar nr.1 : 50:-/kvm inkl moms
          Om båten blir kvar mer än 1 sommar (OBS. Ansökan inför varje sommar skall göras) :
          - Sommar nr. 2 debiteras med 100:-/kvm inkl moms
          - Sommar nr. 3 debiteras med 150:-/kvm inkl moms
          - Sommar nr. 4 samt därefter : Fortsatt höjning med fastställt grundbelopp (f.n 50 :-/kvm inkl moms) för vart och ett av kommande
          sommar som båten står kvar på land. Observera att grundbeloppet kan komma att ändras enligt beslut på årsstämma. 

* * *    Hyllplatsen hyrs året runt, vilket innebär att det även tillkommer 950 kr för efterföljande sommarsäsong. 

* * * * De som har haft/kommer att ha vinterplats hos KVF kan förvara sin båts ordinarie pallmaterial avgiftsfritt på varvet över sommaren.
            För övrigt material betalas en avgift enligt ovan per säsong (= en för vintersäsong och en för sommarsäsong).

* * * * * Vid felaktig/ofullständig/otydlig märkning vidtalas ägaren och får 1 vecka på sig att åtgärda. Därefter ordnas annars ny märkning
                av KVF och ägaren aviseras 750 kr.  

* * * * * * Denna avgift gäller endast då båtar som väger runt 6000 kg eller mer och som mobilkranen därför behöver motvikt för att lyfta,
                  lyfts vid samma sjö -eller torrsättningstillfälle. Om en båt som behöver motvikt behöver sjö- eller torrsättas vid ett av de andra
                  tillfällena så ersätts extradebiteringen med den avgift som gäller för utkörning av motvikter.
                  Normalt är denna avgift 4500 kr + moms vilken då faktureras båtägaren. 

(A)     En ändringsavgift faktureras normalt medlem när medlem behöver ändra sjö-eller torrsättningsdatum eller tid, om detta sker närmare
            än 3 veckor före redan inplanerat lyft. 

Obs! Avgifterna kan komma att revideras om t.ex.
- arrendeförändringar sker
- förutsättningarna för moms ändras
- kostnader för lyft med mobilkran ändras
- kostnader för lyft med mobilkran tillkommer