Medlemskap & Avgifter

Som medlem i KVF har Du möjlighet att ansöka om varvsplats på KVF's område (Lövsta) för båten över vintern.
Observera att ett antal kriterier behöver uppfyllas. Ta därför del av KVF Stadgar och KVF Varvsordning.

Proceduren för att bli medlem är enkel och består av 3 enkla steg.
Det tar normalt 2-4 veckor (beroende på årstid) för att behandla en ansökan.

Medlemskap KVF

  1. Ta del av stadgarna Stadgar samt Varvsordningen.

  2. Betala inträdesavgift 1500 kr till bankgiro 347-9615 märkt med Ditt för- och efternamn.
    Medlemsavgift (årlig) tillkommer med 350 kr och debiteras nya medlemmar separat vid ett senare tillfälle.

  3. Fyll i formuläret för Ansökan medlemskap KVF.

Du får sedan besked på den email-adress som du har angett i din ansökan. Om medlemskap av någon anledning nekas så kommer återbetalning att ske till det kontonummer du då meddelar oss

När medlemskapet är registrerat och du har sökt/tilldelats en plats för vinterförvaring, har du möjlighet att kvittera ut en kodnyckel (tagg) till området. Skicka ett mail till security under fliken Om KVF / Kontakt

För uppsägning av ditt medlemskap, maila till Sekreteraren.

* Ytberäknas enligt : (båtens bredd + 0,5m) x (båtens längd + 0,5m) Inklusive ev. trailer

** Varvet är avsett för vinterförvaring av båtar under tiden 15 sept-1 juni följande år.
Sommarförvaring på land kan ändå ske för ex reparation el dyl. Dock endast efter godkänd ansökan för respektive sommar.
Ansökan enligt formulär skall vara styrelsen till handa senast den 15 april. Sommarförvaring kan även innebära byte av plats.

Avgifter för Sommarplats Land
- Sommar nr.1 : 50:-/kvm inkl moms
Om båten blir kvar mer än 1 sommar (OBS. Ansökan inför varje sommar skall göras) :
- Sommar nr. 2 debiteras med 100:-/kvm inkl moms
- Sommar nr. 3 debiteras med 150:-/kvm inkl moms
- Sommar nr. 4 samt därefter : Fortsatt höjning med fastställt grundbelopp (f.n 50 :-/kvm inkl moms) för vart och ett av kommande
sommar som båten står kvar på land. Observera att grundbeloppet kan komma att ändras enligt beslut på årsstämma.

* * * Hyllplatsen hyrs året runt, vilket innebär att det även tillkommer 950 kr för efterföljande sommarsäsong.

* * * * De som har haft och kommer att ha vinterplats hos KVF kan förvara sitt pallmaterial avgiftsfritt på varvet över sommaren.
Det ska alltid vara korrekt och tydligt märkt!

* * * * * Vid felaktig/ofullständig/otydlig märkning vidtalas ägaren och får 1 vecka på sig att åtgärda. Därefter ordnas annars ny märkning
av KVF och ägaren aviseras 750 kr.

Obs! Avgifterna kan komma att revideras om t.ex. arrendeförändringar sker eller om förutsättningarna för moms ändras.