Medlemskap & Avgifter

Som medlem i KVF har Du möjlighet att ansöka om varvsplats på KVF's område (Lövsta) för båten över vintern.

Observera att ett antal kriterier behöver uppfyllas. Ta därför del av KVF Stadgar och KVF Varvsordning.

Proceduren för att bli medlem är enkel och består av 3 enkla steg.

Det tar normalt 2-4 veckor (beroende på årstid) för att behandla en ansökan.

Medlemskap KVF

1 Ta del av stadgarna Stadgar samt Varvsordningen.

2 Betala inträdesavgift (1500 kr) och medlemsavgift (350 kr), summa 1850 kr till bankgiro 347-9615 märkt med Ditt namn.

3 Fyll i formuläret för Ansökan medlemskap KVF.

Du får sedan besked på den email-adress som du har angett i din ansökan. Om medlemskap av någon anledning nekas så kommer återbetalning att ske till det kontonummer du då meddelar oss

När medlemskapet är registrerat och du har sökt/tilldelats en plats för vinterförvaring, har du möjlighet att kvittera ut en kodnyckel (tagg) till området. Skicka ett mail till security under fliken OM KVF/KONTAKT

För uppsägning av ditt medlemskap, maila till Sekreteraren.

* Ytberäknas enligt : (båtens bredd + 0,5m) x (båtens längd + 0,5m) Inklusive ev. trailer

** Varvet är avsett för vinterförvaring av båtar under tiden 15 sept-1 juni följande år. Sommarförvaring kan ändå ske för ex reparation el dyl. Dock endast efter godkänd ansökan för respektive sommar. Ansökan enligt formulär skall vara styrelsen till handa senast 15 april. Sommarförvaring innebär oftast byte av plats./

Dock endast efter godkänd ansökan hos styrelsen för respektive sommar. Avgift 50:-/kvm inkl moms för år 1.

Om båten pga av sjukdom eller ej färdig reparation blir kvar mer än 1 sommar :

Sommar nr. 2 debiteras med 100:-/kvm inkl moms.

Sommar nr. 3 debiteras med 150:-/kvm inkl moms

Därefter fortsatt höjning med fastställt grundbelopp (f.n 50 :-/kvm inkl moms) för vart och ett av kommande år som

båten står kvar på land. Observera att grundbeloppet kan komma att ändras enligt beslut på årsstämma.

* * * Hyllplatsen hyrs året runt, vilket innebär att det även tillkommer 950 kr för efterföljande sommarsäsong.

* * * * De som har haft och kommer att ha vinterplats hos KVF kan förvara sitt pallmaterial avgiftsfritt på varvet

över sommaren. Det ska alltid vara korrekt och tydligt märkt!

* * * * * Vid felaktig/ofullständig/otydlig märkning vidtalas ägaren och får 1 vecka på sig att åtgärda. Därefter ordnas

annars ny märkning av KVF och ägaren aviseras 750 kr.

Obs! Avgifterna kan komma att revideras ytterligare pga de arrendeförändringar som staden har aviserat samt påverkan på grund av att moms kommer att läggas på KVF´s avgifter.