START

Välkommen till Kyrkhamns Varvsförening (KVF), föreningen som har som enda uppgift att tillhandahålla plats för vinterförvaring av båtar. Är Du medlem i en båtklubb inom Stockholm och har en passande båt så kan du söka medlemskap och plats hos oss.  

Gemensamma torrsättningar 2024 :
Fredag 20 och 27 september samt fredag 4 oktober

Nedan finns några bilder på hur det kan se ut vid sjö- och torrsättning. 

Lyft vid servicebrygga

Hot om bygge av ett kraftvärmeverk i Lövsta

Stockholm Exergi har lämnat in ansökan om miljö-tillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta. Mark- och Miljödomstolen gav avslag i november 2022!
En överklagan har dock lämnats in och processen fortsätter. Vi hoppas på svar under 2024. 
Vi vet därför fortfarande inte om KVF får vara kvar och i så fall hur länge! 
För mer information och gratis medlemskap i Rädda Lövsta, gå till föreningen Rädda Lövsta

__________________________________________________________

ANSÖKAN VARVSPLATS

Senast den 15 juni varje år så behöver samtliga som önskar  varvsplats på KVF fylla i en varvsplatsansökan. Se fliken Varvsplats.

Den som ej önskar plats behöver alltså inte göra någonting. Senare inkomna ansökningar tas om hand i mån av tid och plats

KALENDARIUM FÖR 2024

MARS
27    KVF Årsmöte i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, övre plan. Start kl 19.
        Kallelse med tillhörande dokument har skickats via epost under februari.

APRIL
13 Start av sjövattensystemet sker i mitten av månaden eftersom frysrisken då
beräknas vara över.  Färskvattnet startas ca 1 vecka senare.
15 Sista dag för inskick av ansökan för Sommarplats Land 2023

MAJ
1 - Ronderingsschema för vintersäsong 2024/2025 öppnas för bokning i BAS
        - Varvsplatsansökan för vintersäsong 2024/2025 öppnas under fliken Varvsplats
3 Sjösättning #1.
8 Sjösättning #2.
17 Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.
19 Arbetsdag KVF, Kl. 10-13 ca. För samtliga medlemmar som haft varvsplats under
vintersäsong 2023/2024. Kallelse skickas även via epost

JUNI
1 Båtar ska vara sjösatta. Gäller ej de som har sökt och beviljats Sommarplats Land
        eller de som har hyllplats med Året-runt-tillägg.
15 Sista ansökningsdag för varvsplats för kommande vintersäsong.
        Ansökningar inkomna efter 15/6 hanteras endast i mån av tid och i mån av plats.
30 Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare.
        Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.

JULI
        Sommaruppehåll

AUGUSTI
10 Avisering vinterplats och eventuella lyft, samt årsavgift för kommande säsong.
31 Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda 

SEPTEMBER
1 Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar
15 - Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00 för samtliga med tilldelad plats på varvet.
- Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen för de som ej har
          vinterplats hos KVF

20 Torrsättning #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn inför torrsättningen.
27 Torrsättning #2
30 Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen, övriga

OKTOBER
4 Torrsättning #3
31 Avstängning av sjövattensystemet resp. färskvattensystemet.
        Kanske något senare om ingen frysrisk föreligger.
____________________________________________________________________________________

Varning : JÄTTELOKA på varvsområdet

På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka. Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.

Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0