Sjö- & Torrsättning

Gemensamma Sjösättningar 2023

Datum för Sjösättning med mobilkran 2023 samt listor :

5 maj Klicka för sjösättningslista

12 maj Klicka för sjösättningslista

19 maj Klicka för sjösättningslista

Karta över KVF´s område, Klicka här

__________________________________________________________________________________________

Tillfällig låneplats, LBS hamn :
Behövs en tillfällig hamnplats hos LBS för t.ex. på- eller avmastning i samband med sjö- och torrsättning, bokas detta enskilt via email med LBS hamnkapten i god tid före aktuellt datum.

Kontaktuppgifter finns på LBS hemsida under fliken Styrelse.
Uppgifterna som behövs i mailet är namn, lyftdatum samt båtmått.

__________________________________________________________________________________________

Tillfällig angöring vid servicebryggan :

Om en båt behöver ligga vid servicebryggan för t.ex. service, skall den ovillkorligen förses med en tydlig märkning fullt läsbar t.ex. innanför rutan som anger båtägares namn samt mobilnummer.

Varvschef ska meddelas orsak till att båten ligger där och hur länge den förväntas ligga där.

Båtägaren skall vara kontaktbar dygnet runt tills båten har avlägsnats. Under tiden båten ligger där skall den vara flyttbar utefter servicebryggan.

__________________________________________________________________________________________

Sjö-och torrsättning i egen regi :

Kran :
Lyft med egen kran skall alltid samordnas i god tid före med varvschef så att det ej krockar med annan aktivitet på varvet. De gemensamma lyften går alltid före egna sjö eller torrsättningar.

Ramp :
Möjlighet finns att sjösätta/torrsätta trailerbåtar via LBS-rampen. Maximal belastning för rampen är 2 ton (2000 kg).

Trailer + aktuell vikt av båt inklusive motor, bränsle mm får alltså ej överstiga denna gräns.

Medlem som orsakar skada på rampen pga överbelastning är ersättningsskyldig.

Observera att trailerbåtar bör sjösättas eller flyttas tidigt då de annars kan stå i vägen för båtar som ska lyftas med mobilkranen. Båtägaren ansvarar för att båt eller trailer ej står i vägen och håller därför koll på de olika lyftdatumen.

Om inte flytpontonen vid rampen ligger i sjön så har LBS tagit upp den för att inte ta skada av vinterisen.

LBS hemsida kan det finnas mer information om när den torrsätts/sjösätts.

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/styrelse-funktionaerer/bild2.jpg
https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/styrelse-funktionaerer/bild6.jpg
https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/styrelse-funktionaerer/bild4.jpg
https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/styrelse-funktionaerer/bild5.jpg

Observera att det är båtägarens ansvar att ta del av och följa det som står att läsa under fliken MILJÖ!

BILFÖRBUD inom området råder under dagarna för gemensamma sjösättningar och således får inga egna sjö- eller torrsättningar ske varken via rampen eller via servicebryggan.
Observera även att parkeringsförbud vid servicebryggan råder under hela året!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lyft med gemensamt inhyrd mobilkran :

För att var och en ska slippa behöva boka en egen kran för sjö och eller torrsättning, finns det möjlighet att vara med på de gemensamt anordnade KVF-lyftdagarna.

Detta är ingen automatisk rättighet bara för att man har en tilldelad varvsplats; lyftet måste bokas och görs i samband med Varvsplatsansökan.

Där bokas vilket datum man önskar torrsätta med kranen, och det datumet "hänger ihop" med ett sjösättningsdatum med kran för efterföljande vår.

De som bokar sig för gemensamt lyft följer de rutiner som KVF har satt upp för dessa lyftdagar. Dessa rutiner behöver följas för att medges lyft vid fler tillfällen. Läs mer under fliken Varvsordning.

I förekommande fall kan det bli aktuellt att teckna ett lyftavtal för att vara med i de gemensamma lyften. KVF meddelar då aktuell medlem som får ett avtal mailat för underskrift.

Aktuell avgift för lyft samt eventuella tillägg framgår under fliken Medlemskap & Avgifter.