Dokument & Länkar

KVF Stadgar från och med 2013 samt Varvsordning

KVF STADGAR (Stadgar 2023)

VARVSORDNING 2023

GDPR-policy

Länkar

Saltsjön - Mälarens Båtförbund

Svenska Båtunionen

Lövsta ÅVC, öppettider

VÄDER - Hässelby Strand              VÄDER - Lövstafjärden    

Dokumentlista MÖTESPROTOKOLL

Dokumentlista MILJÖ