MÄRKNING

Varje medlem märker all sin egendom som placeras inom KVF's område

Det finns ett antal praktiska skäl till att allt ska vara märkt. Så fort något tas in på området ska det vara märkt. Det åligger varje medlem som placerar egendom inom KVF's område att montera 2-3 märkningar som är lättlästa och sitter så att de är läsbara från 2-3 meters håll. 

Ett par besök under förvaringsperioden är att rekommendera för att titta till båt, täckning och märkning mm. 

Felplacerad, otydlig eller avsaknad av märkning innebär att varvsplats ej kommer att tilldelas framledes. LBS bidrar genom att tillhandahålla plats för lamineringsmaskin och plastfickor. (finns inne i LBS klubbstuga).

Märkning skall utformas och placeras enligt nedanstående 2 dokument. Inget annat accepteras.       

 Instruktioner för Märkning   

*   Märkningsmall 

   Färdiga märkningar ska se ut enligt detta exempel :

https://bbd77b4f-a-90159c10-s-sites.googlegroups.com/a/kyrkhamn.com/kvf/M%C3%A4rkningsexempel.jpg?attachauth=ANoY7cqhHmFozPLJ-EkroMmONOolhiJcz7CW44jK3qcDM0L951NyrSiFZrcn4yz9NioXZ3WZ3QGtk_JEJMyvRbem3S6p9gX8DOPkMRVDUS5JoWjvtyK4U8RS1gmuH28rsN9hn87tNdXJ_5LRXb9tdhWj6JA8wCe8rsu-TQIoTi2BFClB4Pa36Wi88_POvZI6ImgR9p-t8gxa7u-f5v1mMAO1tVeLvt6eeQ%3D%3D&attredirects=0