Funktionärer

KVF är en medlemsstyrd förening

För att allt ska fungera och för att varvet alltid ska vara redo för förvaring av våra båtar så finns det ett stort behov av att medlemmarna ställer upp med sin tid dels på arbetsdagarna och dels /eller som funktionärer.

Därför har varje medlem som tilldelas en plats på varvet arbetsplikt som utförs under arbetsdagarna. Förutom ”Teamleadern” för arbets-dagarna så sköter sig varje grupp mer eller mindre helt självständigt, och vi ser därför ingen anledning att funktionärerna även ska behöva vara med på arbetsdagarna. (såvida inte självaste arbetet ska utföras just då).

Men man får självklart vara med om man vill : ) 

De funktionärsgrupper som finns idag står att finna i tabellen nedan

Tack alla för att ni ställer upp!
//Styrelsen KVF                                                                                                                 

Namn med * = sammankallande