Funktionärer

KVF är en medlemsstyrd förening.

För att allt ska fungera och för att varvet alltid ska vara redo för förvaring av våra båtar, finns det ett stort behov

av att medlemmarna ställer upp med sin tid på arbetsdagarna och/eller som funktionärer.

Därför har varje medlem som tilldelas en plats på varvet arbetsplikt som utförs under arbetsdagarna.

Förutom ”Teamleader” för arbetsdagarna, sköter sig varje grupp mer eller mindre helt självständigt,

och vi ser ingen anledning att funktionärerna även ska behöva vara med på arbetsdagarna.

(såvida inte självaste arbetet ska utföras just då).

Men man får självklart vara med om man vill J

De funktionärsgrupper som finns idag står att finna tabellen till höger.

Ett stort tack på förhand!

//Styrelsen KVF

Namn med * = sammankallande