START

Gemensam sjösättning 2023 med start den 5:e maj.

Nedan finns några bilder på hur det kan se ut vid sjö- och torrsättning.

Lyft vid servicebrygga

KALENDARIUM 2022

MARS

23 Årsmöte kommer hållas onsdagen den 23 mars kl 19.00. Plats meddelas i god tid innan. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar.

APRIL

13 Start av vattensystemen sker omkring 13/4 eller då frysrisken beräknas vara över.

15 Ändringsstopp: Ändringar av sjösättning efter detta datum debiteras med fastställd avgift.

MAJ

1 Varvsplatsansökan för kommande vintersäsong finns tillgänglig under fliken Varvsplats

1 Ronderingsschema för kommande vintersäsong finns tillgängligt för bokning i BAS

6 Sjösättning #1.

13 Sjösättning #2.

20 Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.

22 Arbetsdag KVF . För samtliga medlemmar som haft varvsplats under vintern kl. 10-12. Kallelse skickas via mail

JUNI

15 Sista ansökningsdag för varvsplats kommande vintersäsong. Ansökningar inkomna fr.o.m 16/6 hanteras i mån av tid.

15 Pass för KVF Rondering för kommande vintersäsong ska vara tecknad av de som sökt varvsplats.

30 Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare. Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.

JULI

Sommaruppehåll

AUGUSTI

1 Avisering vinterplats och i förekommande fall lyft, samt årsavgift kommande säsong.

31 Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda

SEPTEMBER

1 Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar

18 Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00 för samtliga som har tilldelats plats på varvet.

18 Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen

23 Torrsättningstillfälle #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn inför torrsättningen.

30 Torrsättningstillfälle #2

OKTOBER

7 Torrsättningstillfälle #3

31 Avstängning vatten (pga frysrisk).

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Stockholm Exergi har lämnat in ansökan om miljötillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta.

Se mer information på Rädda Lövsta samt Stockholm Exergi


Varvsplatsansökan 2022

Var och en som önskar varvsplats på KVF fyller i sin ansökan senast den 15 juni. Se fliken Varvsplats.

Den som ej önskar plats behöver inte göra någonting.


Kalendarium

Tag en titt till höger för olika kommande händelser samt datum för dessa. ---------------------->

Jätteloka på varvsområdet

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0


På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka.

Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.

Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

Läs mer om växten genom att klicka på bilden.