START

Gemensamma sjösättningar 2024 :
3, 10 samt 17 maj

Nedan finns några bilder på hur det kan se ut vid sjö- och torrsättning. 

Lyft vid servicebrygga

Hot om bygge av ett kraftvärmeverk i Lövsta

Stockholm Exergi har lämnat in ansökan om miljö-tillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta. Mark- och Miljödomstolen gav avslag i november 2022!
En överklagan har dock lämnats in och processen fortsätter därmed under 2023.
Vi vet därför fortfarande inte om KVF får vara kvar! 
För mer information och gratis medlemskap, gå till föreningen Rädda Lövsta

__________________________________________________________

ANSÖKAN VARVSPLATS

Senast den 15 juni varje år så behöver samtliga som önskar  varvsplats på KVF fylla i en varvsplatsansökan. Se fliken Varvsplats.

Den som ej önskar plats behöver alltså inte göra någonting. Senare inkomna ansökningar tas om hand i mån av tid och plats

KALENDARIUM 2023

APRIL      

13 Start av sjövattensystemet sker i mitten av månaden eftersom frysrisken då
beräknas vara över.  Färskvattnet startas ca 1 vecka senare.
15 Sista dag för inskick av ansökan för Sommarplats Land 2023

MAJ

1 - Ronderingsschema för vintersäsong 2023/2024 finns för bokning i BAS
        - Varvsplatsansökan för vintersäsong 2023/2024 finns under fliken Varvsplats
5 Sjösättning #1.
12 Sjösättning #2.
19 Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.
21 Arbetsdag KVF, Kl. 10-12 ca. För samtliga medlemmar som haft varvsplats under
vintersäsong 2022/2023. Kallelse skickas via epost

JUNI

1 Båtar ska vara sjösatta. Gäller ej de som har beviljats Sommarplats Land eller de som har hyllplats med Året-runt-tillägg.
15 Sista ansökningsdag för varvsplats för kommande vintersäsong.
        Ansökningar inkomna efter 15/6 hanteras i mån av tid och i mån av plats.
30 Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare.
        Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.

JULI

Sommaruppehåll

AUGUSTI

10 Avisering vinterplats och eventuella lyft, samt årsavgift för kommande säsong.
31 Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda 

SEPTEMBER

1 Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar
17 - Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00 för samtliga med tilldelad plats på varvet.
- Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen för de som ej har
          vinterplats hos KVF

19 KVF medlemsmöte (extramöte) kl 19. Kallelse skickad 21/8 via email
22 Torrsättningstillfälle #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn.
29 Torrsättningstillfälle #2
30 Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen, övriga

OKTOBER

6 Torrsättningstillfälle #3
31 Avstängning av sjövattensystemet resp. färskvattensystemet.
        Kanske något senare om ingen frysrisk föreligger.
____________________________________________________________________________________

Varning : JÄTTELOKA på varvsområdet

På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka. Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.

Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0