START

Gemensam torrsättning 2021 är slutförd.

Nedan finns några bilder på hur det kan se ut vid sjö- och torrsättning.

Lyft vid servicebrygga

KALENDARIUM 2022

MARS

22 Årsmöte kommer hållas tisdagen 23 mars kl 19.00 via Zoom (Digitalt årsmöte). Kallelse och årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar.

APRIL

13 Start av vattensystemen sker omkring 13/4 eller då frysrisken beräknas vara över.

15 Ändringsstopp. Efter detta datum utförs ändringar beträffande varvsplats/lyft endast mot fastställd avgift

MAJ

1 Varvsplatsansökan för kommande vintersäsong finns under fliken Varvsplats

1 Schema för KVF Rondering finns i BAS

6 Sjösättning #1.

13 Sjösättning #2.

20 Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.

2* Arbetsdag KVF . För samtliga medlemmar som haft varvsplats under vintern kl. 10-12.
Kallelse skickas via mail

JUNI

15 Sista ansökningsdag för varvsplats kommande vintersäsong. Ansökningar inkomna fr.o.m 16/6 hanteras i mån av tid.

15 Pass för KVF Rondering för kommande vintersäsong ska vara tecknad av de som sökt varvsplats.

30 Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare. Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.

JULI

Sommaruppehåll

AUGUSTI

1 Avisering vinterplats och i förekommande fall lyft, samt årsavgift kommande säsong.

31 Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda

SEPTEMBER

1 Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar

12 Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00 för samtliga som har tilldelats plats på varvet.

15 Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen

16 Torrsättningstillfälle #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn inför torrsättningen.

23 Torrsättningstillfälle #2

30 Torrsättningstillfälle #3

OKTOBER

23 Avstängning vatten (pga frysrisk).

Kyrkhamns Varvsförening stöttar IRS

2020-09-28

Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, IRS, fick det mesta av sin utrustning för upptagning av båtar samt mycket annat förstört i en brand nyligen, se Bromma Direkt - brand på varv samt IRS

För att IRS ska kunna erbjuda sina medlemmar varvsplats säsongen 2020/2021 så kommer KVF erbjuda plats till ett antal båtar som skulle legat hos IRS. IRS kommer då genomföra lyft av båtar i mitten av oktober.

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Stockholm Exergi har nu lämnat in ansökan om miljötillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta.

Se mer information på Rädda Lövsta samt Stockholm Exergi

KVF Styrelse

Ny mätning av båtbottenfärger

I november 2019 genomförde Happy Boat mätningar på de båtar som sanerats från giftiga båtbottenfäger samt nya båtar som vinterförvaras på varvet.

För att se Stockholm stads rekommendationer på gränsvärden, se här

För att se mätvärden på din båt, se mätresultat båtbottenfärger 2019-11

Information om skatt och moms för ideella föreningar

Nya regler avseende skatt och moms för ideella föreningar har börjat gälla. Ett dokument som beskriver påverkan för KVF finns här.

Varvsplatsansökan 2021

Var och en som önskar varvsplats på KVF fyller i sin ansökan senast den 15 juni. Se fliken Varvsplats.

Den som ej önskar plats behöver inte göra någonting.

Vatten

Allt vatten stängs av framåt hösten när frysrisken blir uppenbar.

Kalendarium

Tag en titt till höger för olika kommande händelser samt datum för dessa. ---------------------->

Jätteloka på varvsområdet

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0

På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka.

Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.

Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

Läs mer om växten genom att klicka på bilden.