START

Gemensam sjösättning 2023; 5, 12 och 19:e maj

Nedan finns några bilder på hur det kan se ut vid sjö- och torrsättning.

Lyft vid servicebrygga


Hot om bygge av ett kraftvärmeverk i Lövsta

Stockholm Exergi har lämnat in ansökan om miljö-tillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta. Mark- och Miljödomstolen gav avslag i november 2022!
En överklagan har dock lämnats in och processen fortsätter därmed under 2023.
Vi vet därför fortfarande inte om KVF får vara kvar!
För mer information, gå till föreningen Rädda Lövsta

__________________________________________________________

ANSÖKAN VARVSPLATS

Senast den 15 juni varje år så behöver samtliga som önskar varvsplats på KVF fylla i en varvsplatsansökan. Se fliken Varvsplats.

Den som ej önskar plats behöver alltså inte göra någonting.


KALENDARIUM 2023

MARS

Årsmöte kommer hållas i mars. Plats meddelas i god tid innan. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar.

APRIL

13 Start av vattensystemen sker i mitten av månaden eller då frysrisken
beräknas vara över.
15 Ändringsstopp: Ändringar av sjösättning efter detta datum debiteras med fastställd avgift.

MAJ

1 Varvsplatsansökan för kommande vintersäsong finns tillgänglig under
fliken Varvsplats
1 Ronderingsschema för kommande vintersäsong finns tillgängligt för
bokning i BAS
5 Sjösättning #1.
12 Sjösättning #2.
19 Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.
21 Arbetsdag KVF . För samtliga medlemmar som haft varvsplats under
vintern kl. 10-12.
Kallelse skickas via mail

JUNI

15 Sista ansökningsdag för varvsplats kommande vintersäsong. Ansökningar inkomna fr.o.m 16/6 hanteras i mån av tid.
15 Pass för KVF Rondering för kommande vintersäsong ska vara tecknad av de som sökt varvsplats.
30 Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare. Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.

JULI

Sommaruppehåll

AUGUSTI

1 Avisering vinterplats och i förekommande fall lyft, samt årsavgift
kommande säsong.
31 Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda

SEPTEMBER

1 Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar
17 Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00 för samtliga som har tilldelats plats på varvet.
17 Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen

22 Torrsättningstillfälle #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn inför torrsättningen.
29 Torrsättningstillfälle #2

OKTOBER

6 Torrsättningstillfälle #3
31 Avstängning av sjövattensystemet resp. färskvattensystemet. Kanske något senare om ingen frysrisk föreligger.


____________________________________________________________________________________

Varning : JÄTTELOKA på varvsområdet

På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka. Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.

Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0