Miljöplan
Miljöplanen med tillhörande rutiner och regler finns under Dokument & Länkar Länk

LOVA 1 -bidrag för sanering av båtbotten
KVF har ansökt om och fått LOVA-bidrag för sanering av båtbottnar som är målade med biocidfärger.
För mer information, se Information om LOVA-bidrag.

LOVA 2 -bidrag för sanering av båtbotten ansökan 2020
LOVA-ansökan som KVF skickade in i nov. 2020 blev avslagen. Grunden för avslaget är att Länsstyrelsen i Stockholm har, enligt regeringens önskan, prioriterat andra områden som projekt mot övergödning.

Länk till informationsbroschyr från Transportstyrelsen om hur du sanerar din båtbotten. "Giftfri båtbotten - så här gör du"


Kraven vad gäller miljö ökar mot KVF och vi måste därför anpassa oss mer och mer för att få ha kvar våra båtar på varvet. 

Målsättningen är att alla båtar ska vara sanerade och biocidfria till sjösättning 2021, och om det förekommer båtar som inte är sanerade eller fortfarande är målade med biocidfärg till torrsättning 2021 så får dessa inte tvättas på varvsplan. Mälaren är som bekant en vattentäkt som vi lever av och det är helt naturligt att vi alla vill värna om miljön. 

Därför finns det en kort samling förutsättningar som gäller på varvet vid hantering och borttagning av båtfärg.
Värt att veta :
  Du som har huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren behöver sannolikt inte bottenmåla alls.

Läs och sök mer information på Tillstånd och regler för båtklubbar inom Stockholms stad


Olika färger
 Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt på skrovet. Dessa kemikalier är i många fall giftiga för vattenlevande organismer och för människor.

De vanligaste bekämpningsmedlen i färg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet TriButylTenn (TBT). Mycket höga halter av metaller har uppmätts i sedimentet i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser runt om i landet.


På KVF gäller följande då bottenfärg ska tvättas/avlägsnas/bearbetas/appliceras:

1)      Skydda marken. Inga färgrester får komma ner i marken.


       -      En presenning eller likvärdigt läggs ut på marken under båten.

-          För att skapa utrymme som går att arbeta i kan tex trästöttor ställas mot båten. En presenning eller 

        likvärdigt kan sedan fästas mot stöttorna

 

2)      Efter arbetet tar båtägaren med sig uppsamlat material i tättslutande förpackning till en återvinningscentral. Läs mer om hantering av ditt farliga avfall enligt definition i Transportstyrelsens broschyr Giftfri båtbotten - så här gör du
        Inget material får lämnas kvar inom KVF område. Detta är båtägarens ansvar att allt material omhändertas och hanteras korrekt!


                             

Skydda gärna även dig själv vid arbete med färg/plast. Bär helst heltäckande klädsel och munskydd.Eftersom miljökraven utvecklas hela tiden så måste samtliga stämma av mot denna sida varje gång vi
funderar på att t.ex. tvätta skrovet, slipa skrovet, skrapa skrovet, måla skrovet, osv. 

I samband med höstens torrsättningar kommer det att tvättas båtbottnar. Innan allt detta görs, ta en titt här för att se om det är något speciellt som gäller.

Hantering av olja, glykol mm
:
Det bästa är att var och en tar sin olja, oljefilter, glykol, färgburkar, penslar
mm till soptippen.
Om miljöstugan används, se till att bara slänga sådant som det finns uppmärkta och avsedda kärl för.

Ingen glykol eller olja mm får tömmas ut i sjön eller på marken!
 Visste du att
 * Påväxten av havstulpaner sker oftast i mitten/slutet av juli och i augusti/september på                ostkusten.
 * Havstulpanerna dör efter cirka fyra dagar i luften.
 * De flesta alger som trivs på båtar behöver solljus. Därför växer de nära ytan, där du lätt            kommer åt dem.


     Ligger du i Mälaren har du inga problem med havstulpaner (gillar ej sötvatten) och du               når lätt för att få bort eventuella alger eftersom de mest finns nära vattenlinjen.
   Behovet av att bottenmåla är med andra ord obefintligt.

                                                         
                                                                         https://youtu.be/A9ce9A1Mv80
   
                                                        Tänkvärt. Nedbrytningstider i naturen
                             
                                              Glas                                        1 milj år 
                                                                          Plastpåsar                           200-800 år 
                                                                          Fiskelina                                    600 år 
                                                                          Engångsblöjor                           550 år 
                                                                          PET-flaska                                  450 år
                                                                          Aluminiumburk / grill                300 år 
                                                                          Plåtburk                                       50 år 
                                                                          Cigarett                                      1-5 år 
                                                                          Mjölkpaket                                    5 år 
                                                                          Pappkartong                              6 mån  Rapportera gärna nedskräpning  
  på land och i vatten - ladda enkelt ner appen Håll Sverige Rent 2.0 - ta bara ett kort med mobilen och skicka! 

  Vad händer med rapporterna?
  Alla rapporter hamnar hos Håll Sverige Rent. På de ställen i landet där de har ett samarbete med              kommunen eller annan markägare går rapporterna till dem för vidare hantering. De kan inte lova att          skräpet försvinner där det inte finns något samarbete, men alla rapporter kommer att användas av dem    i arbetet att stävja nedskräpningen!

  Med appen kan du rapportera       Nedskräpning      Illegal tippning      Skrotbilar      Båtvrak


 Ta en titt på dessa 2 dokument. Mycket av innehållet kommer sannolikt att bli obligatoriskt att följa!  
 BRANDSKYDD
 BÅTLIVET & MILJÖN   


 Miljöinformation från Miljöförvaltningen tillsvidare :Denna broschyr vänder sig till båtägare generellt.
 Ett hållbart båtliv för alla