Som medlem i KVF har Du möjlighet att ansöka om varvsplats på KVF's område (Lövsta) för båten över vintern.
Observera att ett antal kriterier behöver uppfyllas. Ta därför del av KVF Stadgar och KVF Varvsordning.


Proceduren för att bli medlem är enkel och består av 3 enkla steg.
Det tar normalt 2-4 veckor (beroende på årstid) för att behandla en ansökan.

Medlemskap KVF
1  Ta del av stadgarna Stadgar samt Varvsordningen.
2  Betala inträdesavgift (1500 kr) och medlemsavgift (350 kr), summa 1850 kr till bankgiro 347-9615            märkt med Ditt namn.

3  Fyll i formuläret för Ansökan medlemskap KVF.

Du får sedan besked på den email-adress som du har angett i din ansökan. Om medlemskap av någon anledning nekas så kommer återbetalning att ske till det kontonummer du då meddelar oss


När medlemskapet är registrerat och du har sökt/tilldelats en plats för vinterförvaring, har du möjlighet att kvittera ut en kodnyckel (tagg) till området. Skicka ett mail till security under fliken OM KVF/KONTAKT 

 
För uppsägning av ditt medlemskap, maila till Sekreteraren.Obs! Avgifterna kan komma att revideras ytterligare pga de arrendeförändringar som staden har aviserat samt påverkan på grund av att moms kommer att läggas på KVF´s avgifter.
 AVGIFTER fr.o.m. 1/1-2020
Kr
(inklusive moms)
 ÖVRIGT
Inträdesavgift. Betalas 1 gång för nytillträde i KVF
1500
 
Medlemsavgift. Betalas årligen av medlem
350
 Per år
   
Varvsavgift vinter. För båt som tilldelas vinterplats 50/kvm 
Per säsong  *
Ändringsavgift. Närmare än 3 veckor före akt. datum.   1000      Per ändring
   
Sjösättningsavgift, för bokning av gemensamt lyft
575
 Grundavgift
Extradebitering för båt som tar onödigt lång tid 
575
 
Extradebitering för båt som väger från ca 6000 kg
575
 
Extradebitering för båt som behöver det stora oket
575
 


 
Torrsättningsavgift, för bokning av gemensamt lyft
725
Grundavgift
Extradebitering för båt som tar onödigt lång tid     
725
 
Extradebitering för båt som väger från ca 6000 kg
725
 
Extradebitering för båt som behöver det stora oket
725
 
   
Sommarplats land. För de som ej sjösätter.   
och  * *
Hyllplats. Åretruntplats på HH01-HH22, HV00-HV1460/kvm
   *  och   * * *
Förvaring av pallmaterial / trailer
500
Per säsong * * * *
Felaktig märkning. Ny märkning görs av KVF      750   Per tillfälle * * * * *
Administrationsavgift, påminnelser mm
150


*         Ytberäknas enligt : (båtens bredd + 0,5m) x (båtens längd + 0,5m)  Inklusive ev. trailer

* *       Varvet är avsett för vinterförvaring av båtar. Sommarförvaring kan ändå ske för t.ex. reparation odyl.
           D
ock endast efter godkänd ansökan hos styrelsen för respektive sommar. Avgift 50:-/kvm inkl moms för år 1. 
           Om båten pga av sjukdom eller ej färdig reparation blir kvar mer än 1 sommar :
           Sommar nr. 2 debiteras med 100:-/kvm inkl moms. 
           Sommar nr. 3 debiteras med 150:-/kvm inkl moms
           Därefter fortsatt höjning med fastställt grundbelopp (f.n 50 :-/kvm inkl moms) 
för vart och ett av kommande år som
           båten står kvar på land. Observera att grundbeloppet kan komma att ändras enligt beslut på årsstämma.
 

* * *    Hyllplatsen hyrs året runt, vilket innebär att det även tillkommer 950 kr för efterföljande sommarsäsong. 

* * * * De som har haft och kommer att ha vinterplats hos KVF kan förvara sitt pallmaterial avgiftsfritt på varvet 
          
över sommaren. Det ska alltid vara korrekt och tydligt märkt!

* * * * * Vid felaktig/ofullständig/otydlig märkning vidtalas ägaren och får 1 vecka på sig att åtgärda. Därefter ordnas
              annars ny märkning av KVF och ägaren aviseras 750 kr.