Om KVF

  Den ideella och allmännyttiga varvsföreningen, Kyrkhamns Varvsförening (KVF) med tidigare namn Lövsta Varvsförening startades 1990 när ABKs uppläggningsplats i Alvik fick ge plats för byggnation av hyreshus.
Staden upplät och arrenderar fortfarande ut marken till KVF för att tillgodose behovet av plats för torrsättning
av båtar på vintern och verkade för att båtägarna i respektive medlemsklubb har en fungerande verksamhet
på varvet. 

  KVF är en förening som tillhandahåller vinterplatser i första hand för de som har hamnplats i Lövsta Båtsällskap (LBS), Alvikens Båtklubb (ABK) eller Bällstavikens Segelsällskap (BSS). Platsen ligger väster om Stockholm
och passar utmärkt för vinterförvaring för de båtägare som bor i Stockholms region och är 
strategiskt viktig för Stockholms båtliv. KVF är ett av de varv som Stockholm Stad vill expandera för att vi skall kunna ta emot flera vinterbesökare och klubbar.     

KVF var fram till 2014 en förening styrd av några båtklubbar. Föreningen ombildades dock och nya stadgar skrevs.
Sedan 2014 är KVF en medlemstyrd förening helt och hållet styrd av föreningens enskilda medlemmar.                    


Klicka för att hitta till KVF på Karta på Eniro


Klicka på bilden för att få en principskiss över KFV

                        


                                          

Kyrkhamns varvsföreningKontakt

       FUNKTION
                             NAMN       MAIL      Telefon-nummer
OrdförandeLars Fagerö

Ordförande

 0703445245
Vice ordf. samt Miljötf Mattias Sandström    

Vice ordförande

0706285472
KassörHåkan Lundberg

Kassör

 0703204701
Sekreterare              Mattias Sandström

Sekreterare

 0706285472
VarvschefThomas Augustsson

Varvschef

 0705409976 
Security  
Hanteras av LBS-utsedd funktionär

Security

 
Suppleant 1Fredrik Drougge 
Suppleant 2Håkan Dahlkvist

Suppleant 2

 
Revisor 1Johan Terfelt

Revisor 1

 
Revisor 2Eva Rindestad


 
Revisorssuppleant    Karin Börlin  
    


Valberedning
Robin Rindestad, sammankallande

Valberedning_1

Valberedning Robert Börlin
Valberedning

Sekreterare :  Medlemskap, medlemsuppgifter, inloggningsuppgifter mm.

Kassör         :  Aviseringar, fakturor, avgifter mm

Varvschef    :  Varvsplats, Gemensamma lyft, Arbetsdagar, Funktionärer mm
   
Security       :  Säkerhet & Passersystem = Taggar/Nycklar/Lås/Stängsel/Grindar