VARVSORDNINGEN 
ligger som grund för medlem som tilldelas varvsplats och ska ses som ett avtal mellan KVF
och medlem. 
Varvsordningen behöver därför läsas innan plats på varvet nyttjas och därefter efterföljas.

Utöver KVF Stadgar är Varvsordningen den dokumentation som reglerar förhållanden och rutiner för varvet
och mellan KVF och platstilldelad medlem.
 
I och med att platstilldelad medlem betalar aviserad faktura för vinterplats, anses medlem ha tagit del av och accepterat gällande Varvsordning samt ingått avtal med KVF att följa Varvsordningen.   
 

    

                                   Klicka nedan för att öppna gällande varvsordning i ett eget fönster  

                                                                 Varvsordning 2017