KVF är en medlemsstyrd förening.
För att allt ska fungera och för att varvet alltid ska vara redo för förvaring av våra båtar, finns det ett stort behov
av att medlemmarna ställer upp med sin tid på arbetsdagarna och/eller som funktionärer.
Därför har varje medlem som tilldelas en plats på varvet arbetsplikt som utförs under arbetsdagarna.

Förutom ”Teamleader” för arbetsdagarna, sköter sig varje grupp mer eller mindre helt självständigt,
och vi ser ingen anledning att funktionärerna även ska behöva vara med på arbetsdagarna.
(såvida inte självaste arbetet ska utföras just då).
Men man får självklart vara med om man vill
J De funktionärsgrupper som finns idag står att finna tabellen till höger.   

Ett stort tack på förhand!  

//Styrelsen KVF                                                                                                                 

Funktionärsgrupp

Namn

Kortfattad beskrivningVVS och WC

 

Åke Aspling


Ser till att sjövattensystemet på varvet fungerar och att systemet stängs av innan vintern, och startas efter vintern. Utför ev. även eventuella utbyggnader.   


Det finns 2 toaletter. Viktigt och helt självklart är att var och en som använder dessa lämnar dem i ett fräscht och rent skick efter sig!  


Mastkran


Erik Blom *
Henrik Jirner
   


Kontroll av funktion inför sjö-respektive torrsättningar samt eventuell service.  Pelarsvängkran


Lars Dobo *

Christer Sotterman


Godkända för att använda pelarsvängkranen vid servicebryggan.
Maxvikt som kan lyftas är 3200 kg. Vid behov av lyft tag kontakt med någon av dessa kranförare.  


Servicebrygga


Thomas Augustsson *
Patrik Lindgren


Ser till att denna är redo för alla aktiviteter som sker där.  EL


Thomas Augustsson * 
Mattias Sandström
Andreas Norberg
Åke Muhonen  


Har helt enkelt koll på all el på varvet. (Utan el kommer vi inte ens in på området) Detta innefattar eluttag, poppar, belysning mmKamerasystem


Mattias Sandström *
Mathias Pyk
Johan Engvall
Christer Colliander


Bevakningen är viktig och Mattias ser till så att detta fungerar. 
Än så länge ett enmansarbete, men kan behövas ytterligare hjälp framöver.  Mastskjul


Lennart Eriksson *

Hans Granskog
Mathias Högberg


Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller en placeringslista.
Tar även hjälp vid t.ex. arbetsdag. Allmän koll på skjulet och dess omnejd.   


Teamleader, Arbetsdagar


Micke Magnusson *“Teamleader” för KVF’s arbetsdagar. Möter upp, informerar, koordinerar arbetsuppgifter. Kanske är med lite i planeringen innan.   Miljö


 *

Patrik Elophe

Dan-Åke Uppman

Mona Strid
Rolf Öhrström


Tillse att tydliga instruktioner finns och att de efterföljs. Kollar tömningsbehov.
Sanerar vid behov antingen på egen hand eller tar hjälp av interna eller externa resurser. Tar t.ex. hjälp vid arbetsdag.    Sladda för mobilkranKristoffer Gustafsson

 
 Ser till att markförhållanden är bra bl.a. för kranbilen. Innebär att fylla

 “sladda” körvägarna så att mobilkranen kan köra med optimal fart. 
Arbetet görs inför den första sjösättningen samt den första torrsättningen.MärkningAnders EngstrandAllt pallmaterial på varvet (bockar, stöttor, vaggor, vagnar, trailers mm) ska alltid vara märkt. Listan kan göras lång på allt krångel det annars blir med planering mm.
Kontroll och uppföljning. Några timmar i aug-okt.  
MätningGöran Persson
David Landes
Anders Gerle
Ulf Johansson  


Vid planering av varvsplatser behöver ibland sektionerna kontrollmätas och båtplaceringarna verifieras. Detta för att alla ska få plats.
När mätningarna stämmer med planeringen, märks c/c-måtten på marken vid ett antal sektioner.
Några timmar i aug-sept.
Sly/Träd/Buskar


Håkan Björn *
Fredrik Jonsson
Fredrik Holmberg

Stefan Martinsson


LBS håller med vakt från mitten april till slutet oktober. För att de ska kunna vakt runt stängslet behöver det röjas några gånger under sommaren. Detta ger även mindre möjlighet för tjuven att ta sig in osynligt under sen-hösten, vintern och våren. Tar även hjälp vid t.e.x arbetsdag  


Drevlyft


Christian Nilsson *
   


Ser till att lyften är fräsch inför montering/demontering av drev.
Hantera bokningar och utlåning.


Korrespondens


Sekreterare *
Håkan Lundberg


Utskick och skrivelser till medlemmar och/eller myndigheter  

 

Mark
 
  
 Varvschef                     Thomas Augustsson           
 
 Ser till att markförhållanden är bra bl.a. för kranbilen. Innebär att fylla
 igen gropar, kanske att införskaffa material, hålla koll. Tar t.ex. hjälp vid
 arbetsdag.
 


Grind/Stängsel/
Passérsystem


Hanteras av LBS
Kontaktuppgifter på LBS-hemsida, fliken styrelse.


Skalskyddet samt passérsystemet delas kostnadsmässigt mellan LBS och KVF där en större del ligger på KVF. LBS har tagit funktionärs-ansvaret. Vid problem med grind, stängsel eller kortläsare, dörrar osv, tag kontakt med funktionär för Säkerhet & Passérsystem enligt LBS hemsida, fliken Styrelse.


Namn med * = sammankallande