Aktuellt

Torrsättning 2020 pågår
I skrivande stund är 2 av 3 torrsättningar genomförda. Det flyter på bra som vanligt då alla hjälps åt. Nedan finns några bilder på hur det kan se ut när torrsättning pågår. 
Lyft vid servicebrygga


Kyrkhamns Varvsförening stöttar IRS
2020-09-28
Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, IRS, fick det mesta av sin utrustning för upptagning av båtar samt mycket annat förstört i en brand nyligen, se Bromma Direkt - brand på varv samt IRS
För att IRS ska kunna erbjuda sina medlemmar varvsplats säsongen 2020/2021 så kommer KVF erbjuda plats till ett antal båtar som skulle legat hos IRS. IRS kommer då genomföra lyft av båtar i mitten av oktober.

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta
Stockholm Exergi har nu lämnat in ansökan om miljötillstånd för att få bygga kraftvärmeverket i Lövsta. 
Se mer information på 
Rädda Lövsta samt Stockholm Exergi
 
KVF Styrelse

Ny mätning av båtbottenfärger
I november 2019 genomförde Happy Boat mätningar på de båtar som sanerats från giftiga båtbottenfäger samt nya båtar som vinterförvaras på varvet. 
För att se Stockholm stads rekommendationer på gränsvärden, se här
För att se mätvärden på din båt, se mätresultat båtbottenfärger 2019-11

Information om skatt och moms för ideella föreningar
Nya regler avseende skatt och moms för ideella föreningar har börjat gälla. Ett dokument som beskriver påverkan för KVF finns här.
                              

Varvsplatsansökan 2020
Var och en som önskar varvsplats på KVF fyller i sin ansökan senast den 15 juni. Se fliken Varvsplats.
Den som ej önskar plats behöver inte göra någonting. 


Vatten
Allt vatten stängs av framåt hösten när frysrisken blir uppenbar.  


Kalendarium
Tag en titt till höger för olika kommande händelser samt datum för dessa.   ---------------------->Jätteloka på varvsområdet

https://sites.google.com/a/kyrkhamn.com/kvf/home/loka.jpg?attredirects=0

På KVF´s varvsområde finns det Jätteloka.

Denna växt är giftig och kan indirekt orsaka brännblåsor.
Under säsong kan besprutning komma att ske och aktuella områden kommer att vara skyltade.

Läs mer om växten genom att klicka på bilden.

         

               KALENDARIUM 2021

MARS
13/3-2020: Ordinarie årsmöte inställt p g a Coronavirus och rekommenderade förhållningssätt för att minska risken för smittospridning. Ny kallelse skickas ut när det är lämpligt och möjligt att genomföra årsmötet.
KVF Styrelse
     
Preliminärt ; Årsmöte kommer hållas onsdagen 24 mars kl 19.00 i Folkets Hus , Hässelby
Kallelse och årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar.


APRIL
     

13           Start av vattensystemen sker omkring 13/4 eller då frysrisken beräknas vara över.
15           Ändringsstopp. Efter detta datum utförs ändringar beträffande varvsplats/lyft endast mot fastställd avgift   
 MAJ

 1           Varvsplatsansökan för kommande vintersäsong finns under fliken Varvsplats    
  1           Schema för KVF Rondering finns i BAS  
  7           Sjösättning #1. 
14           Sjösättning #2. 
21           Sjösättning #3. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn efter sjösättningen.
23           Arbetsdag KVF . För samtliga medlemmar som haft varvsplats under vintern kl. 10-12 
         Kallelse även via mail 
30/4-2020: Ordinarie arbetsdag inställt p g a Coronavirus och rekommenderade förhållningssätt för att minska risken för smittospridning. Ny kallelse skickas ut när det är lämpligt och möjligt att genomföra arbetsdag.
KVF Styrelse
     JUNI

15           Sista ansökningsdag för varvsplats kommande vintersäsong. Ansökningar inkomna fr.o.m 16/6 hanteras i mån av tid.
15           Pass för KVF Rondering för kommande vintersäsong ska vara tecknad av de som sökt varvsplats.  
30           Besked om platstilldelning mailas ut, ev. lite tidigare/senare.
               Avisering Sommarlandplats för de som sökt landplatsförvaring över sommaren.


JULI
 
        Sommaruppehåll


AUGUSTI

 1           Avisering vinterplats och i förekommande fall lyft, samt årsavgift kommande säsong.
31           Förfallodatum för aviseringen, inbetalningen KVF tillhanda 

SEPTEMBER

 1           Automatisk avbokning av platser för ej inkomna inbetalningar
 13          Arbetsdag KVF kl 10.00 - ca 13.00. För samtliga som har tilldelats plats på varvet. 
Ordinarie arbetsdag inställt p g a Coronavirus och rekommenderade förhållningssätt för att minska risken för smittospridning. Ny kallelse skickas ut när det är lämpligt och möjligt att genomföra arbetsdag.
KVF Styrelse
     

15           Sista dag för att flytta sin trailerbåt från E-sektionen
18           Torrsättningstillfälle #1. Ej för de som behöver låneplats i LBS hamn inför torrsättningen.
25           Torrsättningstillfälle #2


OKTOBER

2             Torrsättningstillfälle #3
23           Avstängning vatten (pga frysrisk).